Przepisy są trudne do interpretacji.

działania firm windykacyjnych

Konsumpcyjny styl życia sprawia, że ludzie coraz więcej kupują. Korzystają z ofert zakupów na raty. Raty stanowią coraz większy procent rodzinnego budżetu. Spłata rat powoduje, że zaczyna brakować kasy na rachunki i codzienne wydatki. W pewnym momencie konsument staje przed trudnym wyborem , czy kupić niezbędne do życia towary, czy zapłacić ratę. W ten sposób tworzy się zadłużenie, które ciężko jest opłacić. To początek problemów z wierzycielami. Niepłacenie długu nie sprawi, że zadłużenie wyparuje. Powiększy się . Na przedawnienie należności nie ma co liczyć. Przepisy są trudne do interpretacji. Jest sporo okoliczności, w których może nastąpić przerwanie biegu przedawnienia. Warto wiedzieć, że wierzyciel ma prawo sprzedać dług firmie windykacyjnej. Celem działania firmy windykacyjnej jest odzyskanie długu. Jeżeli zadłużenie trafi do firmy windykacyjnej , to zostanie powiększone o koszty windykacji i kolejne odsetki. Firma windykacyjna nie ogranicza się do przekonywania do uregulowania należności. Podejmuje działania mające na celu ustalenie majątku osoby zadłużonej. Ściąganie długów kancelaria windykacyjna przeprowadza do chwili uzyskania zadowalających wyników , czyli odzyskania należności . Jeżeli dłużnik nie podejmuje współdziałania, nie odpowiada na wyzwania do zapłaty, to firma windykacyjna pisze pozew do sądu. Tytuł wykonawczy wydany przez sąd jest podstawą do windykacji komorniczej. Komornik może zająć konto , zająć połowę wynagrodzenia , a nawet przeprowadzić egzekucję z majątku, np.: mieszkania, auta, mebli . Firma windykacyjna proponuje klientom zastępstwo procesowe . Firma reprezentuje wierzyciela także w postępowaniu komorniczym. Kancelaria windykacyjna kupuje wierzytelności z całej Polski. Nie ma znaczenia gdzie mieszka dłużnik , ani kwota należności. Firma windykacyjna proponuje usługę monitoringu płatności, która jest sposobem na zatory płatności. Kontrahenci klientów zaczęli regulować swoje płatności, a firmy odzyskały płynność finansową.

Więcej:  Firma Windykacyjna