Notariusz Szczecin może działać we swojej kancelarii.

Notariusz jest zawodem publicznego zaufania. W Polsce notariusz powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Uprzednio natomiast powinien zasięgnąć opinii izby notarialnej. Zadaniem notariusza jest przygotowanie wszelkich dokumentów, dotyczących m. in. obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, założenia spółki akcyjnej. Notariusz zajmuje się też przechowywaniem weksli i czeków na koncie bankowym. Notariusz pracuje w kancelarii a także wymaga częstego komunikowania się z ludźmi. Notariusz Szczecin ma możliwość działać we własnej kancelarii albo w kancelarii innego notariusza. Praca notariusza jest samodzielna i kontrolowana przez radę izby notarialnej. Najczęściej notariusz pracuje przez osiem godzin w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Osoba ,która pracuje na wyżej wymienionym stanowisku powinna być dokładna, skrupulatna, uczciwa, dyskretna oraz bezstronna. Konieczna jest spora wiedza z różnych dziedzin prawa. Kluczowym do zostania notariuszem jest odbycie studiów prawniczych, a następnie aplikacja notarialna. W trakcie aplikacji notarialnej odbywana jest półroczna praktyka w sądzie. Notariuszem może być osoba, która ukończyła 26 lat, a wiek maksymalny wykonywania zawodu to 70 lat. Wynagrodzenia w tym zawodzie są bardzo różne a także są zależne od ilości klientów.

Zobacz więcej: Notariusz Szczecin